Barn og ungdom
Barn og ungdom
Folkedans
Folkedans
Revy og teater
Revy og teater
Bunad
Bunad
0
MEDLEMMAR
Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
0
LOKALLAG

Storkurs 2023

 

3.-5. februar på Rosfjord strandhotell, Lyngdal

Les mer om Storkurs 2023 her (last ned brosjyre)

Har du innspel eller ynske til storkurset?

 

Ta kontakt på vest-agder@ungdomslag.no dersom du har ynske om særskilte kurs i dans, teater eller anna.

Endeleg nesten normale tider att!

 

Me kan danse og kose oss no! Men det er framleis noko smitte rundt forbi - så enkelte lag byrjar dansen fyrst i januar. Uansett er det godt å kome i gang - korona har vore krise for dansarane våre. Det blir samarbeidsdans 7. november på Vigelandsstua og 5. desember på Ljosheim i Mandal, frå kl. 17-20.

Lik VAUL på Facebook!
Lik VAUL på Facebook!
Lik NU på Facebook!
Lik NU på Facebook!
Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Postboks 81, 4523 Sør-Audnedal

  vest-agder@ungdomslag.no

  38 25 80 25

  97 06 44 85