Kvås Ungdomslag

Kontaktinfo

Kontaktperson: Stine Gysland Bakken
Epost: stinebakken@live.no
Telefon: 46808893
Nettstad: https://www.facebook.com/pg/Kv%C3%A5s-UL-347820868672538/

Om laget

Skipa: 1943
Lagshus: Åstun
Aktivitet: Kvås Ungdomslag har aktivitetar for ungar ein gong i månaden, såkalla fredagsklubb. Laget har ein del dugnad på huset, i tillegg til dans/kurs og ymse som laget får lyst til å stelle i stand. Særs populær er kjøtbasaren rundt juletider kvart år.

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Besøksadresse: Peder Claussønsv. 3A, 4520 Lindesnes

  vest-agder@ungdomslag.no

  97 06 44 85