Det skjer

Utsikt over stranda frå Rosfjord Strandhotell

Utsikt over stranda frå Rosfjord Strandhotell

Om ikkje lenge brakar det laus med mange kjekke kurs på storkurset til Vest-Agder Ungdomslag i Lyngdal (fyrste helga i februar). Rosfjord Strandhotell er eit flott hotell med både hotellrom og leigebustader - slik at det høver for alle lommebøker.

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Postboks 81, 4523 Sør-Audnedal

  vest-agder@ungdomslag.no

  38 25 80 25

  97 06 44 85