Stønadsordninger

Aksjon lokallag 10.000 kr

Til bruk for lokallag som har ei større investering eit år. Ikkje eige søknadsskjema. Søk gjerne på våren kvart år.

Lån i Bondeheimsfondet

Lokallag med større investeringar kan låne i Bondeheimsfondet. Eige skjema. Ingen søknadsfrist. Renta skal liggje under marknadsrente.

Aksjon lokallag 15.000 kr kvart år i 3 år

Til bruk for lokallag som står ovanfor større investeringar fleire år fram. Ikkje eige søknadsskjema. Søk gjerne på våren kvart år.

Teaterstøtte

Lokallag med teatergrupper kan søkje om støtte her; potten plar totalt vere på 10.000 kr.

Aktivitetsstøtte 3.000 kr

Delast ut til totalt 6 lokallag i året. Eige søknadsskjema.

Årsmøtelotteri

Lokallag som har registrert medlemer i det nye året, sendt inn årsrapport, oppdatert styret og møter på fylkesårsmøtet, blir med i trekkjinga av 2.000 kr.
Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Besøksadresse: Peder Claussønsv. 3A, 4520 Lindesnes

  vest-agder@ungdomslag.no

  97 06 44 85